پرینتر چسب زخم

پرینتر چسب زخم

این پرینتراز نوع پرینترهای مفهومی می باشد که به صورت یک ابزار تراش اتوماتیک برای استفاده در بیمارستان ها و اورژانس ها ابداع شده است و چسب زخم ها را برای قسمت های مختلف بدن با اشکال هندسی گوناگون چاپ می کند.چسب زخم ها به هررنگی و طبق درجه روشنی ، تیرگی و سایه دار بودن پوست چاپ می شود.

کاربران می توانند تنظیمات پرینترها را برای پرینت چسب زخم ها به هر شکل و اندازه ای مرتب کنند اما چون برای مصارف اورژانسی زمان کافی در دسترس نیست می توان الگو های موردنظر را از قبل دانلود کرد.

شارژ کارتریج, تعمیر پرینتر, کارتریج, پرینتر, شارژ پرینتر, شارژ کارتریج