لیست قیمت شارژ کارتریج

لیست قیمت شارژ کارتریج

HP & Canon
لیزری سیاه و سفید  :    ۱۵۰۰۰ تومان
لیزری رنگی  : ۳۵۰۰۰ الی ۵۵۰۰۰ تومان
درام : ۱۳۰۰۰ تومان الی ۱۷۰۰۰ تومان (کیفیت درام ها با هم متفاوت هستن)
مگنت : ۱۵۰۰۰ تومان
فوم رولر : ۱۲۰۰۰ تومان

HP & Canon
یونیت بزرک (کارتریج های بزرگ)
لیزری سیاه و سفید  :  ۴۵۰۰۰ تومان به بالا بستگی ( مدل کارتریج و مقدار تونر مصرفی)
لیزری رنگی :  ۷۵۰۰۰ تومان به بالا بستگی ( مدل کارتریج و مقدار تونر مصرفی)
درام : بستگی به نوع کارتریج
مگنت : بستگی به نوع کارتریج
و…
با تماس با ما از قیمت اطلاع یابید.
Samsung
لیزری سیاه و سفید  :   ۱۹۰۰۰ تومان
لیزری رنگی  : ۳۵۰۰۰ الی ۷۵۰۰۰ تومان
درام : بستگی به نوع کارتریج
مگنت : بستگی به نوع کارتریج
و…
با تماس با ما از قیمت اطلاع یابید.
Samsung
یونیت بزرک (کارتریج های بزرگ)
لیزری سیاه و سفید  :  ۶۵۰۰۰ تومان به بالا بستگی ( مدل کارتریج و مقدار تونر مصرفی)
لیزری رنگی :  ۷۵۰۰۰ تومان به بالا بستگی ( مدل کارتریج و مقدار تونر مصرفی)
درام : بستگی به نوع کارتریج
مگنت : بستگی به نوع کارتریج
و…
با تماس با ما از قیمت اطلاع یابید.
توجه فرمایید
کارتریج های جوهر افشان در محل شارژ نمی شود